Onderhoud

Wat houdt een onderhoudsabonnement in?
- Wij komen eerst de ketel of gasapparatuur saneren. Wij controleren of er wordt voldaan aan de wettelijke eisen.
De cv-ketel wordt gecontroleerd en onderhouden. Indien er gebreken worden geconstateerd wordt dit opgelost nadat de gebreken alsmede de kosten om dit op te lossen zijn besproken met de opdrachtgever.
Nadat het toestel is goedgekeurd heeft u een jaar lang recht op storingsservice.
Na een jaar wordt u weer benaderd voor een nieuwe onderhoudsbeurt waarna er weer een jaar recht is op storingsservice.
- U heeft een jaar lang recht op storingsservice, als u een storing heeft aan de cv ketel wordt u binnen 24 uur geholpen.
- U betaald tijdens een storingsbezoek, geen voorrijkosten en geen arbeidsloon, alleen de onderdelen, binnen de mantel van de ketel, die eventueel vervangen moeten worden.
- U wordt elk jaar gebeld/gemaild voor een nieuwe afspraak, dit vindt elk jaar plaats in de maand waarop het onderhoudsabonnement is gestart. Het abonnement is per jaar opzegbaar.
- Wij zijn lid van Uneto-VNI.